HoREA kiến nghị sửa quy định trong Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng để ngân hàng xử lý nợ xấu bất động sản nhanh hơn

Rate this post

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản, một phần dự án bất động sản.

horea kien nghi sua quy dinh trong du thao luat cac to chuc tin dung de ngan hang xu ly no xau bat dong san nhanh hon

Theo HoREA, Khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan nhưng không phải áp dụng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản về điều kiện, hồ sơ về chủ thể của bên chuyển nhượng của dự án được chuyển nhượng. Chính phủ quy định chi tiết khoản này”.

Hiệp hội cho rằng, nếu giữ nguyên nội dung trên có thể dẫn đến hệ quả làm “ách tắc” hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đối với khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án, một phần dự án bất động sản do phải đáp ứng điều kiện của khoản 3 Điều 40 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023. Vì nếu chủ đầu tư muốn chuyển nhượng thì cần phải đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) đối với Nhà nước.

Và thực tế cho thấy rằng, các năm qua chiếm phần lớn tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng đều là các dự án hoặc một phần dự án bất động sản, tuy nhiên chủ đầu tư của các dự án này lại chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) thành: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ không phải đáp ứng quy định về điều kiện, hồ sơ về chủ đầu tư chuyển nhượng dự án của pháp luật về kinh doanh bất động sản nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Dự án bất động sản chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, d, đ, g và h khoản 1 Điều 40 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và phải có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 4 và 5 Điều 40 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Trường hợp đề xuất trên được chấp thuận thì Hiệp hội đề nghị cho phép áp dụng sớm khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) kể từ ngày 01/01/2024. Cùng với đó là đề nghị bỏ khoản 15 Điều 210 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vì không còn cần thiết.

Còn nếu trong trường hợp không được chấp thuận thì Hiệp hội đề nghị thay thế cụm từ “chủ thể của bên chuyển nhượng của dự án” bằng cụm từ “chủ đầu tư chuyển nhượng dự án” tại khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cho chính xác và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định về “chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà ở” hoặc “chủ đầu tư chuyển nhượng dự án bất động sản” của Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi năm 2020), Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Đồng thời cũng đề nghị cho phép áp dụng sớm khoản 15 Điều 210 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) kể từ ngày 01/01/2024 để không phát sinh “khoảng trống pháp luật”, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng xử lý các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án, một phần dự án bất động sản.

Xem thêm: Căn hộ Mizuki Park

Theo báo: Đời Sống Pháp Luật

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0908.949.118 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *