Hà Nội sẽ thu hồi 3 khu đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học

Rate this post

Các khu đất trước đây giao cho cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã… nhưng sử dụng không hiệu quả sẽ bị thu hồi để xây dựng trường học, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội sẽ thu hồi 3 khu đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học

Theo UBND Thành phố Hà Nội, trong khi đất xây dựng trường học trong nội đô khó khăn thì thực tế hiện nay vẫn còn các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã… trước đây được Nhà nước giao đất nhưng sử dụng không hiệu quả, trong đó: Địa bàn phường Đồng Tâm có khu đất của công ty Điện máy ở 163 Đại La hiện đang cho thuê làm siêu thị (trong khi trường mầm non Đồng Tâm đang phải mượn tạm trên đất phường Trương Định); Địa bàn phường Bạch Mai có 2 khu đất tại địa chỉ 418 Bạch Mai được Nhà nước giao cho Công ty Kỹ thuật Điện Thông nhưng Công ty không sử dụng để sản xuất và hiện đang cho đơn vị khác thuê làm kho bãi; Địa bàn phường Vĩnh Tuy có địa điểm 14 Mạc Thị Bưởi trước được giao cho công ty Thực phẩm Miền Bắc nhưng hiện nay để rất lãng phí.

Cử tri đề nghị Thành phố Hà Nội xem xét thu hồi các điểm đất này để dành đất xây dựng trường học tại khu vực trên, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn.

Thông tin từ UBND Thành phố Hà Nội cho biết: Đối với khu đất của Công ty Điện máy tại số 163 phố Đại La (diện tích khoảng 2.170,63m² còn lại sau khi GPMB dự án đường Vành đai 2) do Công ty cổ phần Điện máy, xe đạp, xe máy đang quản lý, sử dụng thuộc ô quy hoạch ký hiệu A1-CCDV2 Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015, được xác định chức năng là đất công cộng đơn vị ở.

Ngày 7/7/2017, UBND Thành phố đã có Công văn số 3316/UBND-ĐT chấp thuận về nguyên tắc việc điều chỉnh chức năng từ đất công cộng đơn vị ở sang đất trường Mầm non theo đề nghị của UBND quận Hai Bà Trưng và báo cáo của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tại ô quy hoạch ký hiệu A.1-CCDV2 từ chức năng đất “công cộng đơn vị ở” sang chức năng đất “Trường mầm non”, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có văn bản hướng dẫn UBND quận Hai Bà Trưng nghiên cứu tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu A1-CCDV2 theo quy định.

Sau khi có chỉ đạo của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Điện máy, xe đạp, xe máy, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng hoàn chỉnh lại hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 tại khu đất, Công ty Cổ phần Điện máy chưa đồng thuận với chủ trương xây dựng trường học và đề nghị được giữ lại khu đất với lý do không còn văn phòng, trụ sở làm việc, ảnh hưởng đến đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

Ngày 3/8/2022, Văn phòng UBND Thành phố có văn bản số 7600/VP-TNMT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông về sử dụng đất tại số 163 phố Đại La giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2730 ngày 28/4/2022, đề xuất giải quyết theo quy định, báo cáo UBND Thành phố.

Về thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu đất, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố. Cụ thể, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có Công văn số 5310 hướng dẫn UBND quận Hai Bà Trưng các nội dung nêu trên để có cơ sở thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị, làm cơ sở để UBND quận Hai Bà Trưng triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng trường Mầm non tại khu đất theo quy định.

Hà Nội sẽ thu hồi 3 khu đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học
Cử tri đề nghị xây trường học tại khu đất số 418 phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Đối với khu đất của Công ty kỹ thuật Điện Thông tại số 418 phố Bạch Mai (có tổng diện tích khoảng 7.070,6m²) do Công ty Kỹ thuật Điện Thông Elinco quản lý, sử dụng (theo các Hợp đồng thuê đất ký ngày 22/9/1998 giữa Sở Địa chính và Công ty Kỹ thuật Điện Thông), UBND Thành phố Hà Nội cho biết, theo Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, khu đất nêu trên nằm trong khu vực được định hướng các chức năng sử dụng đất: Đất trường Mầm non, đất trường Tiểu học và đường giao thông theo quy hoạch.

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND Thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, trong đó có dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2023 của quận Hai Bà Trưng tại 418 Bạch Mai (Điện Thông), dự án xây dựng trường Tiểu học và Dự án xây dựng trường Mầm non.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, việc cử tri đề nghị xây trường học tại khu đất số 418 phố Bạch Mai là phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt.

Đối với khu đất của Công ty Thực phẩm Miền Bắc tại số 14 phố Mạc Thị Bưởi do Công ty Thực phẩm Miền Bắc quản lý sử dụng (có diện tích khoảng 7.545m²). Theo Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, khu đất nêu trên có một phần diện tích (phía Tây Nam) nằm trong phạm vi mở đường quy hoạch, phần lớn diện tích còn lại nằm trong khu vực được định hướng chức năng là đất trường THPT (diện tích khoảng 6.900m²).

Theo UBND Thành phố Hà Nội, việc cử tri đề nghị xây trường học tại khu đất số 14 phố Mạc Thị Bưởi là phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt.

Về đề nghị thu hồi đất, UBND Thành phố Hà Nội cho biết, việc xem xét, quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 phải thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Kỹ thuật Điện Thông sử dụng đất tại số 404 và số 418 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Kỹ thuật Điện Thông ở số 404 và số 418 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Trên cơ sở các tài liệu, hồ sơ thu thập được, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, đoàn thanh tra đã có báo cáo UBND Thành phố kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Kỹ thuật Điện Thông sử dụng đất tại số 404 và số 418 Bạch Mai.

Thực hiện kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng, trong năm 2024 UBND Thành phố tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Hai Bà Trưng và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với khu đất do Công ty Điện máy đang sử dụng tại 163 Đại La và khu đất do Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc đang sử dụng tại 14 Mạc Thị Bưởi; trên cơ sở kết quả thanh tra, UBND Thành phố sẽ xem xét, xử lý vi phạm theo quy định, trong đó có việc xem xét thu hồi các điểm đất này để dành đất xây dựng trường học tại khu vực trên, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Xem thêm: Dự án Izumi City Đồng Nai

Nguồn báo: VOV

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0908.949.118 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *